Positieve gezondheid

Als je niet lekker in je vel zit, ligt de focus al gauw op de klachten en gezondheidsproblemen. Er wordt vooral gezocht naar een oplossing voor de problemen. [Talent-en-werk] kiest voor een andere benadering. Die van Positieve gezondheid. Daarbij ligt het accent juist niét op de klachten. Het is een bredere blik op gezondheid waarbij je naar de mens zelf kijkt: wat is zijn of haar veerkracht en wat maakt het leven betekenisvol? Door die benadering dragen we bij aan het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zoveel mogelijk de eigen regie te voeren.

Dit filmpje vertelt in 2 minuten wat positieve gezondheid is. Meer weten? Kijk ook eens op: www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

Positieve gezondheid sluit aan bij de principes van de positieve psychologie. Bij positieve psychologie  ligt de focus niet op gebreken. Ieder mens heeft mentaal sterke en zwakke punten. Het gaat er niet om hoe we weer gezond kunnen worden gemaakt, maar hoe we onszelf beter kunnen maken.

Mijn methodes

Op zoek gaan naar nieuw of ander werk en het ontdekken van je talenten is spannend, maar vooral leuk en leerzaam. Hier krijg je een indruk van de werkwijze van [Talent-en-werk]. Wat gebeurt er vanaf het moment dat je contact opneemt?

positieve gezondheid
positieve gezondheid
positieve gezondheid
positieve gezondheid