ACT-Coaching

ACT, Acceptance and Commitment Theraphy, is een nieuwe vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een andere manier om te gaan met je problemen. Zo blijf je niet steeds vastlopen en kun je je bezig houden met de meer waardevolle dingen in je leven. Je leert ruimte te maken voor vervelende gevoelens, afstand te nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf te kijken en je aandacht te richten op het hier en nu (acceptance). Vervolgens sta je stil bij wat jij écht belangrijk vindt in het leven. Je gaat concreet investeren in de dingen die er toe doen (commitment). Het resultaat is dat je het vermogen hebt om mee te buigen met obstakels, zodat je kunt blijven investeren in wat jíj belangrijk vindt.

Mijn methodes

positieve gezondheid
positieve gezondheid
positieve gezondheid
positieve gezondheid